fbpx

Ochrana osobních údajů

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je MMGFG a.s., IČ 04054571 se sídlem Průmyslová 1306/7 Praha 102 00 (dále jen: „správce“).
2. Kontaktní údaje správce jsou tel. +420 773 780 567, e-mail: info@mmgfg.cz
3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které jste uvedli v tomto formuláři, za účelem posouzení Vaší žádosti o příslušnou službu. Právním titulem zpracování těchto údajů je nezbytnost vykonání opatření před uzavřením smlouvy na základě žádosti dotčené osoby. Osobní údaje nejste povinni poskytnout. V případě, že je však neposkytnete, nebude Vám moci být poskytnuta tato služba.
4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
5. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

II. Důvod zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je Váš souhlas
– se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to i v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby. Naším oprávněným zájmem je nabízet zájemcům o naše služby také naše další produkty a služby. Za tímto účelem Vám můžeme zasílat e-mailové zprávy, dopisy, SMS, newslettery, stejně jako Vám telefonovat. Abychom Vám ušili nabídku na míru, zpracováváme při vytvoření nabídky také údaje o Vaší bonitě. V rámci marketingového oslovování vykonáváme marketingové výzkumy, klientské soutěže, průzkumy spokojenosti a podobné aktivity, ze kterých vyplývá Váš názor na naše služby. Tyto činnosti jsou vůči Vám rovněž oprávněny uskutečňovat subjekty, které s námi spolupracují. Pokud si nepřejete být jakkoliv oslovováni nebo Vám překáží určitá forma komunikace, dejte nám prosím vědět a nabídky nebudete nadále dostávat.
– s provedením činností potřebných pro zhodnocení vhodnosti/reálnosti/zákonnosti vámi požadované služby (např. ověření žadatele o službu s našimi interními záznamy, s veřejně dostupnými informacemi, databázemi a rejstříky, s informacemi z registrů …..) a také činnosti spojené s webovou a obchodní analytikou.
2. S takovým zpracováním poskytujete svůj výslovný souhlas zaškrtnutím v příslušném formuláři vyplňovaném dálkově elektronicky.

III. Účel zpracování, kategorie, zdroje a příjemci osobních údajů

1. Osobní údaje, kterými jsou e-mailová adresa, jméno a příjmení (popř. obchodní firma), datum narození, telefonní
číslo a IP adresa, bude Správce shromažďovat, uchovávat a zpracovávat za účely:
• zasílání obchodních a marketingových nabídek a oznámení Správce, případně s ním spolupracujících
třetích osob,
• odpověď na poptávku,
• běžná analýza návštěvnosti.
2. Vaše osobní údaje za účelem kontaktování předáváme následujícím společnostem:
• AKASHA Consulting s.r.o., IČ 11649861 se sídlem Jankovcova 1535/2A, Holešovice (Praha 7), 170 00 Praha
• Axxel investment s.r.o., IČ 27894622 se sídlem Vančurova 2904, 390 01 Tábor
3. Ostatní poskytnuté osobní údaje bude Správce zpracovávat pouze pro účely Vámi požadované služby.

IV. Doba uchovávání údajů

1. Pokud není v předchozích bodech uvedeno jinak, Správce uchovává osobní údaje
• uvedené v čl. III odst. 1 po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
• uvedené v čl. III odst. 2 po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze sjednávání, uzavření, plnění a vypořádávání smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
• právo na přístup ke svým osobním údajům, které o Vás zpracováme, dle čl. 15 GDPR,
• právo na opravu nepřesných nebo nekompletních osobních údajů, které se Vás týkají, dle čl. 16 GDPR,
• právo na na omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR, tj. máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, a které jste poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu
• právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I těchto podmínek.
2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

VI. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

VII. Používání souborů cookies

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě našich webových stránek stahují do Vašeho zařízení. Soubory cookies se následně při každé další návštěvě odesílají zpět na webovou stránku nebo jinou webovou stránku, která je rozpozná. 

Soubory cookies plní různé úlohy, například umožňují efektivní navigaci mezi webovými stránkami, zapamatování si Vašich preferencí a celkově zlepšují zkušenost uživatele. Dokážou také zajistit, aby reklamy zobrazované on-line byly lépe přizpůsobené Vaší osobě a Vaším zájmům.

Na webových stránkách používáme následující cookies:

    • Nezbytné cookies: jsou zapotřebí k provozu webových stránek, umožňují například přihlásit se do zabezpečených částí stránek a další základní funkčnosti stránek. Tato kategorie cookies se nedá zakázat.
    • Analytické/statistické cookies: umožňují nám například rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak naši návštěvníci používají webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.
    • Reklamní cookies: používají se ke sledování preferencí a umožňují zobrazit reklamu a další obsah, které nejlépe odpovídají vašemu zájmu a online chování. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.

Upozorňujeme, že třetí strany (včetně např. poskytovatelů externích služeb) mohou rovněž používat cookies a/nebo přistupovat k údajům shromažďovaným cookies na webových stránkách.

Používané soubory cookies:

Technický název

Vydavatel

Účel o popis cookies

Doba trvání

_ga

Google

Registrace unikátního ID k vygenerování statistických dat o používání stránky

2 roky

_gat

Google

Používáno Google Analytics ke kontrole požadavků.

1 den

_gid

Google

Registrace unikátního ID k vygenerování statistických dat o používání stránky.

1 den

collect

Google

Používá se k odesílání dat do Google Analytics o zařízení a chování návštěvníka. Sleduje návštěvníka mezi zařízeními a marketingovými kanály.

Relační

_fbp

Meta

Použití Facebookem pro poskytnutí různých reklamních produktů (např. real time bidding)

3 měsíce

tr

Meta

Použití Facebookem pro poskytnutí různých reklamních produktů (např. real time bidding)

Relační

sid

Seznam

Zachovává stavy uživatelů napříč požadavky na stránky.

29 dní

__kla_id

Klaviyo

Používá se ke shromažďování informací o chování návštěvníka. Tyto informace budou uloženy pro interní použití na webových stránkách, k optimalizaci webových stránek nebo k registraci, pokud se návštěvník přihlásil k odběru newsletteru.

2 roky

Další informace o cookies a jejich aktuální seznam naleznete prostřednictvím jednotlivých internetových prohlížečů, nejčastěji v položce Nástroje pro vývojáře.

Souhlas může být vyjádřen prostřednictvím zaškrtávacího políčka obsaženého v tzv. cookie liště. Soubory cookies můžete i následně v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých.

Další informace o správě cookies v jednotlivých prohlížečích naleznete na následujících odkazech:

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.
4. Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2023