fbpx

Nahlížení do katastru nemovitostí

Nahlížení do katatru nemovitostí je bezplatná služba, pomocí které se máte možnost dostat k informacím o nemovitostech - domech, bytech, parcelách, nebytových prostorech či průběhu řízení ať se jedná o vklad, pomocné řízení či jiné probíhající na území ČR.

Katastr nemovitostí

Zkráceně KN je prostředí, které zaznamenává veškeré informace ohledně všech nemovitostí na území České Republiky. Můžete zde najít informace o lokaci nemovitosti, jejím označení č iúčelu, vlastnictví a případně popis. Podle zákona č.256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, jinak nazvaný katastrální zákon, zde můžete najít i evidenci vlastnictví a jiných věcných práv k nemovitostem.

Nahlížení do katastru - jak funguje?

Nahlížení do katastru nemovitostí je zdarma a vždy by mělo obsahovat aktuálně platné informace. Katastr krom uvedených inforamcí eviduje také exekuce, zástavy a dražby popřípadě jiná omezení. V katastru nemovitostí obecně můžeme najít:
- Pozemky (parcely)
- Budovy s číslem evidenčním či popisným
- Budovy bez čísla popisného či evidenčního
- Jednotky
- Právo stavby
- Nemovitosti, o nichž to stanový jiný právní předpis