fbpx
Naše DNA

Naše DNA

Našim firemním hodnotám jsme dali jméno a zakládáme si na tom, aby se z nich nestala jen prázdná slova. Tyto hodnoty ctíme v praxi každý den, dalo by se říci, že jimi doopravdy žijeme a vážíme si jich. Vnímáme je jako součást naší DNA. Uplatňujeme je vzájemně mezi sebou nebo přímo s našimi klienty a obchodními partnery, se kterými přicházíme do styku.

1.

Různorodost

Naše společnost se snaží budovat co nejvíce inkluzivní prostředí, a to pro všechny.

Diverzity se nebojíme, naopak, plně ji podporujeme a vítáme. Obklopujeme se lidmi s velmi odlišnými dovednostmi, postoji i zkušenostmi. Jsme si jisti, že efektivním využitím a chápáním těchto rozdílů můžeme maximálně profitovat.

Nejlepších výsledků dosáhneme jedině tehdy, pokud se naši zaměstnanci budou moci individuálně, ale i týmově rozvíjet. Každý jednotlivec je pro nás důležitý a nepostradatelný.

2.

Vytrvalost

Najít východiska vzniklých problémů není vždy snadné, ale naše společnost se nikdy nevzdává a snaží se vždy najít ty nejrychlejší možné způsoby, jak klientům pomoci.

Neustupujeme, vrháme se i do řešení na první pohled beznadějných situací. Neodradí nás ani neúspěch, avšak s ním se neradi smiřujeme.

Jsme odhodlaní, urputní a tvrdohlaví, slovo nejde, pro nás neexistuje.

3.

Soudržnost

Pracovní kolektiv a vztahy na pracovišti nás ovlivňují více než si myslíte. My držíme při sobě.

Zaměstnanci MMGFG táhnou za jeden provaz, a to v práci i mimo ni. Základním stavebním kamenem dobře fungujícího týmu je důvěra a jistota, že se na sebe můžeme spolehnout.

4.

Posouvání limitů

Lidé by se měli neustále posouvat a překonávat své limity, tak to vidíme i my v MMGFG.

Nikdy to nevzdávat a posouvat své limity a znalosti kupředu má každý náš zaměstnanec ukotveno ve svém DNA. Naprosto podstatné a zásadní je v prvé řadě vždy myslet na spokojenost klienta.

5.

Jsme sami sebou

Každý člen našeho týmu je originál a my tomu fandíme.

V naší práci se nedržíme konzervativních metod, snažíme se vždy zvolit vlastní směr, k dosažení toho nejlepšího možného výsledku.